Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • cyrilametodZačali sa prázdniny a čas dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
 • Dnes, v nedeľu 30.06.2013, náš novokňaz Marek Adamkovič odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.

 

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme
  • v Malých Bedzanoch v utorok 2.07.2013 od 16:30 h.,
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 4.07.2013 od 17:30 h
  • a vo farskom kostole hlavne vo štvrtok 4.07.2013 od 17:00 h.
 • V utorok 2.07.2013 pripadá sviatok Návštevy Panny Márie svätá omša bude:
  • Malé Bedzany 17:00 h
  • Farský kostol 18:00 h
  • Tovarníky 18:30 h
 • V Piatok 5.07.2013 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú:
  • Malé Bedzany 7:30 h
  • Tovarníky 9:00 h
  • Farský kostol 9:00 h a 10:30 h. V tento deň večer svätá omša nebude.
 • V období prázdnin sa v soboty nebude modliť pobožnosť Malé hodinky.
 • Vo štvrtok 11.07.2013 na svätej omši o 18:00 h vdp. dekan Jaromír Kročka oslávi 80 rokov života a 55 rokov kňazstva.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci júl 2013 nájdete tu a aktuálny časopis DOM tu.
 • Na budúcu nedeľu (7.07.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00