Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • premenenieDnes (v nedeľu 23.06.2013) o 15:00 h náš novokňaz Marek Adamkovič odslúži svoju primičnú svätú omšu vo farskom chráme. Slávnostný sprievod z domu nášho novokňaza, z ulice Ružovej cez Slnečnú a Lipovú do kostola, začne o 14:45 h.
 • Na budúcu nedeľu (30.06.2013) náš novokňaz Marek Adamkovič odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • V pondelok 24.06.2013 pripadá sviatok Narodenie Jána Krstiteľa. Sväté omše budú slúžené:

 

  • farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.
  • Tovarníky o 18:30 h.
  • Malé Bedzany o 17:00 h.
 • V utorok 25.06.2013 po večernej svätej omši (o 19:00 h) bude v kostole zápis birmovancov na rok 2014.
 • Na štvrtok 27.06.2013 pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Ranná sv. omša bude o 8:15 h., slávnostná svätá omša o 18:00 h.. Po večernej sv. omši pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na oslavy a guláš na školskom dvore.
 • V piatok 28.06.2013 sa končí školský rok. Preto poďakujeme Pánu Bohu s našimi školákmi za všetky milosti sv. omšou o 8:15 h. a slávnostným spevom Te Deum.
 • V sobotu 29.06.2013 na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti budú ako v nedeľu.
  • Malé Bedzany: o 7:30 h.
  • farský chrám: o 9:00 h. a o 10:30 h. (večerná svätá omša o 18:00 h z nedele)
  • Tovarníky: o 18:30 h.
 • Na sv. omši (v sobotu 29.06.2013) sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
 • Festivalový vybor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Muzikál “Osem rozhnevaných žien”, ktorý bude v pondelok 24. júna o 18.00 hod. v Spoločenskom dome. Účinkujú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorí muzikál nacvičili pod odborným vedením svojich pedagógov.
 • Pomodlíme sa za zosnulého : +Pavol Báčik. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00