Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


27. May 2013
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013) májová pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 26.05.2013), na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
 • Vo štvrtok 30.05.2013 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež.
  Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi bude slávená:
  • vo farskom chráme v stredu (29.05.2013) o 18:00 h.
  • Tovarníky (v stredu 29.05.2013) o 18:30 h., 
  • Malé Bedzany (v stredu 29.05.2013) o 17:00 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 2.06.2013 aj vo filiálkach. V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 10:30 h. (V tento deň, 2.06.2013 svätá omša o 7:30 h v Malých Bedzanoch nebude.)
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame.
 • V piatok 31.05.2013 začíname deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti. Na deviatnik a nácvik pozývame všetkých birmovancov o 16:30 h.
 • Srdečne pozývame našich farníkov na koncert spoločného projektu slovenských spevokolov s názvom ZBORY (Láskou nás prikrývaj). Koncerty sa uskutočnia v nedeľu 2.6.2013 o 15:30 hod. a 18:30 h v KD v Bošanoch. Lístky v cene 5,- EUR si môžete zakúpiť priamo v Bošanoch (kontaktné údaje na plagáte) alebo do 26.5.2013 nahlásiť záujem v sakristii (meno, telefón, počet lístkov).
 • Na budúcu nedeľu (2.06.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Pavla Jakubika, +Ladislava Bestro: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00