Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • Dnes (v nedeľu 12.05.2013) máme v našej farnosti Hody. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.
 • Májovú pobožnosť sa dnes (v nedeľu 12.05.2013) pomodlime o 10:15 h., čiže pred slávnostnou svätou omšou.
 • Na popoludňajšie hodiny Hodových osláv (v nedeľu 12.05.2013), podobne ako po minulé roky je pripravený hudobný program skupín:  AMADEO, NÁDEJ, ILUSANKA, sláčikové kvarteto „ADVENTURE STRINGS“ zo Žiliny a hodové atrakcie. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V piatok 17.05.2013 po večernej svätej omši pozývame na stretnutie všetkých, najmä však tých, ktorí prijímajú do svojho domu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Medzi nás prídu sestry sv. Vincenta de Paul, ktoré majú pre nás pripravený program aj s premietaním.
 • V nedeľu 19.05.2013 o 17:00 h v našom farskom chráme bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Srdečne pozývame.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch od 18.-26.07.2013 organizuje púť do Ríma. Majú ešte voľné miesta. Podrobnosti sú na plagáte.        
 • Malé Bedzany: V piatok 24.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky + vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program: 
  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický
  • 16:50 h májová pobožnosť
  • 17:00 h svätá omša
 • Dnes (v nedeľu 12.05.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za +Rudolfa Michalku: Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00