Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h bude májová pobožnosť.
 • Májovú pobožnosť sa modlime pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je pred rannou sv. omšou. V stredu 8.05.2013 svätá omša (z dôvodu štátneho sviatku) bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť.
 • Tento týždeň vo štvrtok 9.05.2013 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (8.05.2013) o 18:00 h.
 • V deň slávnosti, vo štvrtok (9.05.2013) sväté omše budú slúžené:

  • Tovarníky o 18:30 h.,
  • Malé Bedzany o 17:00 h.
  • farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 12.05.2013. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.
 • Na oslavy sa pripravíme trojdním:

  • Štvrtok 9.05.2013 tradičná mesačná poklona pred Oltárnou sviatosťou po večernej svätej omši,
  • Piatok 10.05.2013 pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 20:00 h.
  • Sobota 11.05.2013, Večeradlo o 17:00 h., Svätá omša o 18:00 h., mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou.
 • V piatok 10.05.2013 začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Malé Bedzany: V piatok 17.05.2013 v kostole v Malých Bedzanoch z príležitostí 77. výročia vysviacky + vdp. Alfonza Paulena bude nasledujúci program:

  • 16:15 h rozjímavý ruženec s premietaním – vdp. Dušan Dubravický,
  • 16:50 h májová pobožnosť,
  • 17:00 h svätá omša.
 • Na popoludňajšie hodiny Hodových osláv (v nedeľu 12.05.2013), podobne ako po minulé roky bude hudobný program. Na jeden z bodov programu Vás pozýva Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari. Koncert sa uskutoční o 17:00 h v Kostole sv. Ladislava a Gorazda. Účinkovať bude sláčikové kvarteto „Adventure strings“ zo Žiliny.
 • Na budúcu nedeľu (12.05.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulé, ktoré v poslednom čase odišli do večnosti: +Zdenka Konrád, +Mária Schwarzová, +Eva Palová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00