Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.4.2013

27. April 2013
  • mupV stredu (1.05.2013) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. V stredu 1.05.2013 svätá omša bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:30 h.

  • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 12.05.2013. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Kazimír Kogut z Trnavy bude o 10:30 h.

  • Na oslavy sa pripravíme trojdním. V prvý deň trojdnia, vo štvrtok 9.05.2013 bude po večernej svätej omši tradičná mesačná poklona pred Oltárnou sviatosťou.

  • V piatok 10.05.2013 bude o 20:00 h na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.

  • V sobotu 11.05.2013 na 17:00 h pozývame na Večeradlo. Po svätej omši, ktorá začne o 18:00 h., bude mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou.

  • Sviatosť birmovania v našej farnosti, bude vysluhovaná v nedeľu 9.júna na svätej omši o 10:30 h

  • Úmysly sv. omší v mesiaci máj 2013 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00