Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.4.2013

21. April 2013
  • pastierOdchod autobusu na pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku bude v sobotu 27.04.2013 o 6:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

  • Dnes (v nedeľu 21.04.2013) je zbierka na seminár v Nitre. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • V utorok (23.04.2013) po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00