Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.4.2013

21. April 2013
  • pastierDnes (v nedeľu 14.04.2013) o 13:00 h organizujeme farskú túru na Oponický hrad – „Hľadanie jari“. Podrobnosti u pátra Róberta.

  • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že naša cirkevná škola má ešte voľné miesta na prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2013/2014. Prihlásiť môžete deti v čase od 7:00*h do 15:00 h na riaditeľstve školy. Pre žiakov našej školy neplatí rajonizácia.

  • Pozývame na pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku, máme ešte voľné miesta.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na otvárací koncert 19. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v utorok 16. apríla o 18.00 h v Spoločenskom dome. Účinkuje súbor AD LIBITUM z Budapešti.

  • Na budúcu nedeľu (21.04.2013) bude zbierka na seminár v Nitre. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Pomodlime sa za + Štefana Ševelu, + Jolanu Laukovú a +Jolanu Michalidesovú: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00