Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.4.2013

6. April 2013
  • milosrdenstvoOznamujeme vám, že Diakon Marek Adamkovič, bohoslovec Kňazského seminára v Nitre chce v tomto roku prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
  • Dnes (v nedeľu 7.04.2013) o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša. 
  • Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z Veľkého týždňa na pondelok 8.04.2013. Sväté omše vo farskom chráme budú v tento deň o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 17:00 h a v Tovarníkoch o 18:30 h. Podobne ako minulý rok, na sv. omši o 18:00 h., začneme dobrovoľnú duchovnú adopciu nenarodených detíTak isto v tento deň (8.04.2013) na sv. omši o 18:00 h bude posvätenie a slávnostne odovzdanie medailóniku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie deťom pripravujúcim sa na I. sv. prijímanie. 
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu (13.04.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať otcovia a na budúci mesiac matky. 
  • Na budúcu nedeľu 14.04.2013 o 13:00 h organizujeme farskú túru na Oponický hrad – „Hľadanie jari“. Podrobnosti u pátra Róberta.
  • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že naša cirkevná škola má ešte voľné miesta na prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2013/2014. Prihlásiť môžete deti v čase od 7:00*h do 15:00 h na riaditeľstve školy. Pre žiakov našej školy neplatí rajonizácia.
  • Naša farnosť 27. a 28.04.2013 organizuje pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte a na nástenke.
  • Pomodlime sa za + Jozef Krajčík: Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00