Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 31.3.2013

31. March 2013
 • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Dnes (v nedeľu 31.03.2013) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna vo Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.
 • Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 • Na Veľkonočný pondelok (1.04.2013) sväté omše v našej farnosti budú:
  • v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,
  • vo farskom chráme o 9:00 h.,
  • v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Tovarníky: Nakoľko bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
 • Dnes máme v našej farnosti Veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Naša farnosť 27. a 28.04.2013 organizuje pútnický zájazd na Kalwariu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.
 • Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z Veľkého týždňa na pondelok 8.04.2013. Podobne ako minulý rok, na sv. omši o 18:00 h., začneme dobrovoľnú duchovnú adopciu nenarodených detí.
 • Pomodlime sa za + Štefániu Libiakovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00