Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.3.2013

10. March 2013
  • Spolu s celou katolíckou cirkvou pripojme sa aj my vo svojich spoločných a súkromných modlitbách a prosme Ducha Svätého za požehnané voľby nového pápeža.
  • Pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. Krížová cesta dnes (v nedeľu 10.03.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na Krížovej ceste nás v piatok (15.03.2013) budú sprevádzať prvoprijímajúce deti.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13.03.2013). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša.
  • Topoľčany: Chceme vám oznámiť, že sú pripravované projekty prác vo farskom kostole, ktoré po prejednaní s odborníkmi a po schválení biskupského úradu budeme postupne realizovať. Ide o nasledujúce práce: oprava plechu na veži kostola (voda preteká do veže), oprava svetlíka na streche, zateplenie pod strechou, zateplenie stien kostola, nové vchodové dvere do kostola, strieška nad dvere, mreža z pravej strany vchodu do kostola, krstiteľnica, pozadie oltára so svätým Ladislavom a Gorazdom a ďalšie úpravy.
  • Malé Bedzany: Chceme vám oznámiť, že tento rok plánujeme vykonať nasledujúce práce v kostole: nové okna (v budúcnosti aj vitráže), ozvučenie do kostola, nová omietka a maľovanie interiéru (v septembri). Vonkajšiu omietku a maľovanie plánujeme na budúci rok, a to po preskúmaní, či je omietka dostatočne vysušená.
  • Tovarníky: Chceme vám oznámiť, že tento rok plánujeme vykonať nasledujúce práce pri a v kostole: obnova drevených predmetov v presbytériu (v priebehu realizácie), nové ozvučenie do kostola, drenáž okolo kostola, oprava oplotenia a úprava priestoru na bývalom cintoríne. V ďalšom programe je obnovenie ľavíc v kostole a nové koberce do kostola.
  • Od 19.-21.04.2013 pozývame bezdetné manželské páry na duchovný program, ktorý sa uskutoční na Donovaloch. Podrobností nájdete na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00