Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.3.2013

2. March 2013
 • Spolu s celou katolíckou cirkvou pripojme sa aj my vo svojich spoločných a súkromných modlitbách a prosme Ducha Svätého za požehnané voľby nového pápeža.
 • Pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. Krížová cesta dnes (v nedeľu 3.03.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na Krížovej ceste nás dnes v nedeľu (3.03.2013) bude sprevádzať ružencové bratstvo a v piatok (8.03.2013) farská rada.
 • Dnes (v nedeľu 3.03.2013) z dôvodu konajúcej sa pobožnosti Krížovej cesty poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.
 • Dnes (v nedeľu 3.03.2013), nakoľko je I. nedeľa v mesiaci, bude farská ofera, ktorá je určená na vykurovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok 4.03.2013 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl, maj a jún 2013.
 • V utorok (5.03.2013) bude eucharistická adorácia. Pozývame všetkých farníkov.
 • V piatok 8.03.2013 po svätej omši sa uskutoční zasadnutie farskej rady.
 • Rodičovské združenie pri Základnej škole svätého Ladislava si Vás dovoľuje osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré namiesto štátu poskytnete na vzdelávanie detí z našej školy. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy.
 • Chceli by sme Vám vopred oznámiť, že hody v našom farskom chráme budeme tento rok sláviť v nedeľu 12.05.2013.
 • Malé Bedzany: Hody v Malých Bedzanoch budeme tento rok sláviť v nedeľu 1.09.2013.
 • Tovarníky: Hody v Tovarníkoch budeme tento rok sláviť v nedeľu 15.09.2013.
 • Zoznam úmyslov sv. omší v mesiaci marec nájete tu.
 • Akruálny farský časopis DOM nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Červený, +Valéria Schuchmannová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00