Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.2.2012

20. February 2013
  • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
    Krížová cesta (dnes v nedeľu 17.02.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Dnes v nedeľu (17.02.2013) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • I. sväte prijímanie tento rok bude v našej farnosti v nedeľu 26. mája na svätej omši o 10:30 h.
  • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v nedeľu 9. júna.
  • V zadnej časti kostola sa nachádzajú obálky s „Pôstnou krabičkou pre Afriku.“ Ide o dobrovoľný finančný príspevok pre deti v Ugande. Bližšie informácie sú na plagáte a v obálke.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Mária Nemečková, +Rozália Grznárová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00