Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.2.2013

10. February 2013
  • V pondelok 11.02.2013 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri sv. omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
  •  Tento mesiac pripadá trinásteho na popolcovú stredu (13.02.2013), preto modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude deň predtým, čiže v utorok (12.02.2013). Ako obvykle o 17:00 h začne večeradlo a následne bude svätá omša.
  • Tento týždeň máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína 40 dňové pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
  • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. Na budúcu nedeľu (17.02.2013) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Na budúcu nedeľu (17.02.2013) bude zbierka na charitu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00