Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 3.2.2013

4. February 2013
  • Dnes (v nedeľu 3.02.2013) je spomienka sv. Blažeja, preto sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.
  • Taktiež, dnes (v nedeľu 3.02.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Dnes (3.02.2013) je prvá nedeľa v mesiaci február. Od 15:00 do 17:00 hod bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí odišli do večnosti: + Henrich Bittara a + Ernest Kišac.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00