Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.1.2013

4. February 2013
  • Pripomíname, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej základná školy sv. Ladislava bude do 15.02.2013 v pracovných dňoch v čase od 8:00 h – 15:30 h na riaditeľstve školy.
  • V sobotu 2.02.2013 je sviatok Obetovania Pána. V tento deň na rannej sv. omši a aj na večernej bude posviacka hromničných sviec. Na večernú sv. omšu o 18:00 h pozývame najmä deti, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie. Prvoprijímajúce deti si na svätú omšu prinesú so sebou sviece.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Na budúcu nedeľu (3.02.2013) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.
  • Taktiež, na budúcu nedeľu (3.02.2013) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00