Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.1.2013

20. January 2013
  • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy prebieha od 15.01. do 15.02.2013 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.
  • V utorok (22.01.2013) po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
  • Od 18.01. – 25.01.2013 sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my súkromnou a spoločnou modlitbou. K záveru modlitieb o jednotu kresťanov, čiže: v piatok 25.01.2013 v našom farskom chráme bude po svätej omši poklona v duchu Taizé.
  • Na sviatok Obetovania Pána, ktorý pripadá na budúcu sobotu 2.02.2013 na sv. omši o 18:00 h bude posviacka sviec pre prvoprijímajúce deti.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00