Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.12.2012

16. December 2012
 • Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • V pondelok 17.12.2012 o 18:00 h sa v Topoľčanoch uskutoční v rámci Topoľčianskej hudobnej jesene Verejný koncert študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
  v Tovarníkoch v stredu (19.12.2012) od 16:30 h.,
  v Malých Bedzanoch v sobotu (22.12.2012) od 16:00 h.,
  a vo farskom chráme na budúcu nedeľu (23.12.2012) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša presúva v Tovarníkoch zo štvrtku (20.12.2012) na stredu (19.12.2012), čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Sv. omša začne o 17:30 h.)
 • Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša presúva v Malých Bedzanoch z piatku (21.12.2012) na sobotu (22.12.2012), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Sv. omša začne o 16:30 h.)
 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 21.12.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na budúcu nedeľu (23.12.2012) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.
 • Malé Bedzany: Prvá sv. omša po ukončení prvej etapy opráv v kostole v Malých Bedzanoch bude slúžená 24.12.2012 o 24:00 h.
 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. Koledníci navštívia Vaše rodiny 26.12.2012 od 13:00 h.
 • Pomodlime sa za + Veroniku Petríkovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00