Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.12.2012

2. December 2012
 • Dnes (2.12.2012) začíname adventné obdobie.
 •  Dnes (v nedeľu 2.12.2012) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h.
 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.
 • Dnes v nedeľu (2.12.2012) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok 3.12.2012 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2013.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (6.12.2012) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (7.12.2012) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne vo štvrtok a piatok o 17:30 h.
 • Na stredu 5.12.2012 o 17:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Sv. Mikuláš rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Tento týždeň v sobotu 8.12.2012 pripadá prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v piatok (7.12.2012) o 18:00 h. V deň slávnosti, v sobotu (8.12.2012) sväté omše budú slúžené:farský chrám: o 9:00 h, o 10:30 h (a o 18:00 h s nedeľnou platnosťou),
  Tovarníky o 9:00 h
  Malých Bedzanoch o 7:30 h
 • Pobožnosť Malé hodinky v sobotu (8.12.2012) budeme spievať vo farskom chráme o 8:45 h.
 • Deti, ktoré majú záujem o koledovanie môžu sa ešte prihlásiť. Najbližšie stretnutie bude v Cirkevnej základnej škole sv. Ladislava v pondelok 3.12.2012 cez veľkú prestávku a o 14:00 h.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2012 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00