Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.11.2012

29. November 2012
  • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dom
  • Dnes (v nedeľu 25.11.2012) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V stredu 28.11.2012 o 7:00 h pozývame všetkých starých rodičov na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti ukončenia aktivít spojených s Mesiacom úcty k starším.
  • S požehnaním  otca biskupa Viliama Judáka pozývame všetkých veriacich do modlitbovej kampane ,,Mladí za rodinu 2012″, ktorú podnietili mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa budeme denne vo večerných hodinách modliť modlitbu Anjel Pána alebo inú ľubovoľnú modlitbu na spoločné úmysly súvisiace s rodinou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na plagáte.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Pressburger Hummel Ensemble, ktorý bude v stredu 28. novembra o 18.00 h v Spoločenskom dome.
  • Budúca nedeľa (2.12.2012) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
  • Na budúcu nedeľu (2.12.2012) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Roráty začínajú v pondelok 3. decembra. Pozývame na roráty najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00