Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.11.2012

3. November 2012
  • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
  • Dnešná nedeľa (4.11.2012) je prvou nedeľou v mesiaci november. Oltárna sviatosť k poklone bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod.
  • Dnes v nedeľu (4.11.2012) sa uskutoční farská ofera, ktorá bude určená na vykurovanie kostola. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.
  • Tento týždeň bude v našej farnosti historická udalosť – návštevy relikvií sv. Cyrila. Z tejto príležitosti v utorok a stredu 6.-7.11.2012 bude v kostole celodenný a aj celonočný program. Pozývame všetkých k spoločnej účasti na tejto oslave: deti, mládež a dospelých. Je to príležitosť vyznať a obnoviť svoju vieru. Z tejto príležitosti si môžeme aj vyzdobiť okná našich domov.
  • Pripomíname, že veriaci, ktorý v dňoch do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. Treba sa pomodliť Otče náš, Verím v Boha a splniť tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Silvester Svorad, +Mária Mallová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00