Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.10.2012

20. October 2012
  • Tovarníky: Práce s obnovením presbytéria sú už ukončené. Za každú pomoc v kostole vám srdečné Pán Boh zaplať.
  • Malé Bedzany: Začali sme prvú etapu prác v kostole v Malých Bedzanoch. Za každú pomoc vám srdečné Pán Boh zaplať. Svätá omša v nedeľu a piatok cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
  • Dnes v nedeľu (21.10.2012) je deň modlitieb za misie. Vo farskom kostole sa o 16:00 h pomodlime ruženec za misie. Po ruženci bude možnosť si pozrieť polhodinový dokumentárny film o práci misionárov v Burkina Faso. Srdečne vás všetkých pozývame.
  • Dnes (v nedeľu 21.10.2012), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
  • V pondelok 22.10.2012 bude po svätej omši Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
  • V piatok 26.10.2012 po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
  • Ako sme už oznamovali, všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok 6.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program, ktorý začne o 17:00 h v utorok 6.11.2012 a ukončí sa v stredu 7.11.2012 o 17:00 h. Podrobnosti vám oznámime a budú aj na nástenke.
  • Pripomíname, že v noci z 27. na 28. októbra sa mení čas.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Edita Grácová, +Albína Kováčiková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00