Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.9.2012

30. September 2012
  • Tovarníky: Od pondelka (1.10.2012) začneme s maľovaním presbytéria. V pondelok (1.10.2012) o 10:00 h opäť bude potrebná vaša pomoc pri stavaní lešenia a potom pri čistení omietky. Za každú pomoc vám srdečne Pán Boh zaplať.
    Vo štvrtok (4.10.2012) svätá omša bude opäť o 19:00 h v sakristii kostola a na budúcu nedeľu (7.10.2012) v dome smútku na cintoríne. Na prvý piatok v Tovarníkoch svätá omša výnimočne nebude.
  • V pondelok 2.10.2012 o 16:00 h sa na fare uskutoční príprava prvej skupiny birmovancov na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti. Druhá skupina birmovancov bude mať prípravu vo štvrtok o 16:00 h.
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok o  18:00 h., v  Malých Bedzanoch v piatok o 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
  • Odchod autobusu do Passau bude z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava v sobotu 6.10.2012 o 5:30 h.
  • Na budúcu nedeľu (7.10.2012) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • V pondelok 8.10.2012 o 17:30 h bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Hlaváč, +Milan Kubačka, +Júlia Michaliková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00