Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.9.2012

22. September 2012
  • Tovarníky: Od pondelka (17.09.2012) sme začali s opravou presbytéria kostola v Tovarníkoch. V presbytériu bolo už urobené nové elektrické vedenie, bola opravená omietka, začali sme s prípravou základu pod novú dlažbu a od budúceho pondelka (1.10.2012) začneme s maľovaním presbytéria. Ďakujeme všetkým, ktorí vo veľkom počte prišli pomôcť v minulý pondelok. Pán Boh zaplať.
    Vo štvrtok (27.09.2012) svätá omša bude opäť o 19:00 h v sakristii kostola a na budúcu nedeľu (30.09.2012) v dome smútku na cintoríne.
  • V pondelok 24.09.2012 pozývame birmovancov na svätú omšu o 18:00 h. Po nej bude stretnutie pre birmovancov.
  • V utorok 25.09.2012 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845 h.) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Vo štvrtok 27.09.2012 o 18:00 h v Spoločenskom dome v Topoľčanoch sa uskutoční koncert – recitál, v ktorom budú účinkovať Helena Čermáková – spev a Jozef Ručka – klavír.
  • V sobotu 29.09.2012 na sviatok svätých anjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená ráno po sv. omši od 8:00 h do 13:00 h a od 16:00 do 18:00 h. (Prestávka od 13:00 h do 16:30 h je spojená s vysluhovaním sviatosti manželstva.) Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00