Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.9.2012

9. September 2012
 • Dnes, v nedeľu 9.09.2012, sa uskutoční tradičná púť k Panne Márii. Sv. omša bude len o 8:00 hod. a po jej skončení o 9:00 hod. bude odchádzať sprievod od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Na túto púť srdečne pozývame všetkých farníkov.
 • Dnes, v nedeľu 9.09.2012, je zbierka na seminár. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na štvrtok (13.09.2012). Večeradlo bude o 17:00 h. a následne svätá omša. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe Večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 16.09.2012. Svätá omša v tento deň bude slúžená o 10:00 h. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pri príležitostí sviatku Povýšenia svätého kríža v piatok 14.09.2012 bude na Kalvárii o 20:00 hod. krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • V sobotu (15.09.2012) pripadá slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA.
  Sväté omše v našej farnosti budú:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Tovarníky 9:00 h
  Farský kostol 9:00 h a 18:00 h (s platnosťou za nedeľu).
 • Hnutie kresťanských rodín organizuje víkendové stretnutie pre snúbencov s názvom Ohne snúbencov. Je to stretnutie pre tých, ktorí majú vážny vzťah a chcú sa hlbšie poznať a prehĺbiť vzájomnú komunikáciu. Je určené aj pre mladé manželské páry do troch rokov od sobáša. V dňoch od 14. do 16. septembra 2012 bude takéto stretnutie v Topoľčanoch na cirkevnej zdravotníckej škole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť po sv. omšiach v sakristii alebo na farskom úrade, kde dostanú bližšie informácie.
 • Od budúcej nedele (16.09.2012) o 10:30 hod. v našom farskom kostole budú slúžené sv. omše s väčšou účasťou deti. Srdečne pozývame deti na túto svätú omšu.
 • Na budúcu nedeľu (16.09.2012) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • V rámci deväťdňovej prípravy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska sa od piatku 7.09.2012 modlíme ruženec k Panne Márií Sedembolestnej.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Jozefa Kúdelu a +Augustínu Meričkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00