Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.8.2012

26. August 2012
 • Pri príležitosti blížiacich sa osláv narodenia zakladateľky kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa, Matky Alfonzy Márie Epingerovej, mladí z Topoľčian pod vedením sestier, nacvičili literárno–dramatické pásmo o jej živote. Sestry pozývajú na toto predstavenie v nedeľu 2.09.2012 o 18:00 h do kultúrneho domu (čapkárne). Vstupné je dobrovoľné.
 • Naša farnosť organizuje tieto pútnické zájazdy:
  V sobotu 15. 09. 2012 pútnický zájazd do Šaštína a Marianky. 
  V sobotu a nedeľu 6.-7.10.2012 do Nemecka do Passau.
  Podrobnosti sú na plagátoch .Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 16.09.2012. Svätá omša v tento deň bude slúžená o 10:00 h. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 9.09.2012. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Vo štvrtok 30.08.2012 bude po svätej omši Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Od soboty 1.09.2012 sa opäť začneme 15 minút pred rannou svätou omšou modliť pobožnosť Malé hodinky.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 2.09.2012 bude určená na výmenu strechy na fare. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Eva Oravcová, + Daniela Barátová, +Milan Fleischer. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00