Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.8.2012

6. August 2012
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
  • Farská ofera dnes (v nedeľu 5.08.2012) bude určená na výmenu strechy na fare. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v posledných dňoch odišli do večnosti: +Gejza Greguš a + Karol Benikovský. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00