Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.7.2012

6. August 2012

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 2.08.2012 od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok 3.08.2012 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. Alkdfal laskfjlaskd l aldskjf l kjalsdkj a lkajd lajd  lajdklgads adkfk  lgkl adk j aafj a dskhasd ald hadkl ajlka jgfg kla gha a ga g alkg agjalj lglakfjglajglakglkfgfl aôeôajoieg b,mvboifguherbdlsagr  iji s ir sjg s oigsire er  o o fljkgsô roo ld rgoihoeoith gjbmvo nbgor ôl fdfl j jhlôsdldfjlkbh slkfgjeorkjlboipsrige ier sj skd  jhj joitgj oinbkrjgoigwgoijrpwj l gjp oj hôjs og jkgj bkjmboi pôgjg jgso o joijsj djio o  j ljoi jg o jl sjfdogsdl f ioboijbduoigôjewpioubg bb oibô jojio gjoi i josfjo o oj o joifj oij ojs khiobic diu oiu xuxoiugio uu iiourwoi uu poti ooio iuofg sois oiui sid uo isiug iu gois sd bib oiugi uobui oui i   s j iib oi rugigáár i odig áíčí éš  o igfoi.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00