Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • V Malých Bedzanoch bude sv. omša v pondelok 16.07.2012 o 17:00 h. V piatok už nebude.
  • Na vigíliu slávnosti, čiže vo štvrtok 26.07.2012 po svätej omši večer bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame. asjkd fhakl jsdfh alskj dfhka sdfja hskjd fhask jdhfa kshd alkjs fhaks jdhfk sahlk ashfal ksjdfh akjha klsdjh akjsd hkasj dfhak jsdfh aljfah lkjfa hskjf ahklj fhakd haks djfha kldh alkdj fklajf hakf hakf hakdjf hakjdf haksjfh aksjdfa hksdjf hfhfgjh skadjfh akjfgea wueks dfbyxv bksdfh iuaefai dfhkfg asfhks djklfh dlkah fklajs hdkfj adkfj ahkjf hakjd fhakl dfhak djaklj ahkdj fahkd ljahkl dfhak ldjfha kdfjh aksdj lfhakl jhaks lfhak sjdfhak sjdhalk jfhal dk  jf ahslfajk hd lfkajshdf klajshd fakljshdfa kljsd hfalkjdha klsjf hakls djfh a lksj fha

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00