Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Tovarníky: Svätá omša v Tovarníkoch v štvrtok 12.07.2012 začne výnimočne o 19:00 h
  • Malé Bedzany: V Malých Bedzanoch svätá omša tento týždeň v piatok (13.07.2012) nebude. Všetkých pozývame do farského chrámu na fatimskú pobožnosť.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13.07.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach.
  • Dnes (nedeľu 8.07.2012) je farská ofera, ktorá bude určená na výmenu strechy na fare. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00