Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • V stredu 27.06.2012 v našej farnosti pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Ranná sv. omša bude o 8:15 h. (Svätá omša o 7:00 h v tento deň nebude.) Slávnostná svätá omša bude o 18:00 h a potom bude program na školskom dvore. Najprv deti nám priblížia postavu sv. Ladislava a potom pozývame na guláš v školskom dvore.
  • Vo štvrtok 28.06.2012 po večernej svätej omši (o 19:00 h) bude v kostole zápis birmovancov.
  • V piatok 29.08.2012 na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 h. Po sv. omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
  • Tento deň (v piatok 29.08.2012) končí školský rok. Preto sv. omšou o 8:15 h. poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti
  • .
  • V sobotu 30.06.2012 od 11:00 h do 17:00 h sa uskutoční v Základnej škole Don Boska ples Dobrej noviny. Deti sú srdečné pozvané.
  • Odchod deti do tábora bude v nedeľu 1.07.2012 o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  • Oznamujeme vám, že v poslednom čase bol vyrovnaný náš právnický vzťah ku kostolíku Narodenia Panny Márie v Malých Bedzanoch. Kostolík v Malých Bedzanoch bol zapísaný na list vlastníctva našej farnosti. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorý sa k tomu pričinili.
  • Pomodlíme sa za týchto zosnulých: + Pavol Blaho, +Ladislav Fekete, +Helena Bizoňová, + Jozef Hlavačka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00