Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • Začali sa prázdniny a čas dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
 • Odchod detí do tábora bude dnes (v nedeľu 1.07.2012) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Dnes (1.07.2012) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.


 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v pondelok 2.07.2012 od 16:30 h., v Tovarníkoch od 17:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. Preto, že v pondelok 2.07.2012 pripadá sviatok Návštevy Panny Márie po spovedi bude svätá omša.
  Malé Bedzany 17:00 h
  Farský kostol 18:00 h
  Tovarníky 18:30 h
 • Vo štvrtok 5.07.2012 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Tovarníky 9:00 h
  Farský kostol 9:00 h
 • V období prázdnin pobožnosť Malé hodinky, ktorú sa modlíme v soboty nebude.
 • Farská ofera bude na budúcu nedeľu 8.07.2012 bude určená na výmenu strechy na fare. Po konzultácií s odborníkmi sme zistili, že strecha sa už nedá opravovať, ale treba ju celú vymeniť. Odhad je okolo 5000 €. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00