Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.9.2009

12. September 2009

Dnes (v nedeľu 13.9.2009) o 16:00 bude Večeradlo s Pannou Máriou, po ktorom bude dodatočná sv.omša.

Farská ofer vyhlásená minulý týždeň sa konať nebude, namiesto nej bude zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary!

V pondelok na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude v Tovarníkoch sv. omša o 18.00 hod. z dôvodu patrocínia tohto chrámu (hody).

Z príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža sa bude v pondelok na Kalvárii o 19.30 hod. konať pobožnosť krížovej cesty, pri ktorej si pripomenieme históriu prameňa zázračnej vody a súsošia Sedembolestnej Panny Márie. Odporúčame priniesť si so sebou sviečky.

V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude sv. omša o 9:00 hod. V tento deň bude aj sv. omša na miestnom pútnickom mieste Mechovička a to o 10:30 hod.

Tento týždeň máme ako poďakovanie za úrodu v stredu, piatok a sobotu jesenné kantrové dni. Záväzný je jeden deň.

Vo štvrtok po omši bude mesačná adorácia s modlitbami, odproseniami, chválami, vďakyvzdaniami a prosbami. Všetkých srdečne pozývame.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00