Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes v nedeľu (13.05.2012) je hodová slávnosť v našej farnosti. Slávnostná sv. omša začne o 10:30 h. Hlavným celebrantom bude bývalý pán farár našej farnosti p. Dominik Lejman OSPPE. Po slávnostnej svätej omši sa pomodlime májovú pobožnosť. Program osláv je na nástenke.
  • Májové pobožnosti v našom chráme tento týždeň sa pomodlime pred večernou sv. omšou okrem soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
  • Dnes (v nedeľu 13.05.2012) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Tento týždeň vo štvrtok 17.05.2012 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Z tejto príležitosti bude dodatočná sv. omša na vigíliu sviatku, čiže v stredu 16.05.2012 a aj vo štvrtok o 7:00 h ráno.
  • V piatok 18.05.2012 začíname deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. V modlitbe deviatnika nás budú sprevádzať rôzne skupiny a najmä rodiny z našej farnosti.
  • Na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, čiže v sobotu 26.05.2012 bude slávnostná svätá omša s rozšírenou Bohoslužbou slova. K slávnostnému priebehu Eucharistie prispeje spoločenstvo rodín z našej farnosti.
  • Autobus na pútnický zájazd na Kalváriu v Banskej Štiavnice, do Banskej Bystrice a na Staré Hory odíde v sobotu 19.05.2012 o 7:00 h od Základnej školy sv. Ladislava.
  • Na budúcu nedeľu 20.05.2012 je zbierka na katolícke masmédia.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Mária Halušková, +Ľubica Komžíková, +Helena Cyprichová, a +Andrea Kapustová.Odpočinutie večné daj im,Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji.Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00