Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h bude májová pobožnosť.
  • Májové pobožnosti v našom chráme tento týždeň budú pred večernou sv. omšou okrem stredy, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
  • Organizačné stretnutie rodičov detí, ktoré pristúpia k I. svätému prijímaniu v sobotu 26.05.2012 sa uskutoční v kostole v pondelok 7.05.2012 po večernej sv. omši.
  • V utorok 8.05.2012 svätá omša bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť. Večerná sv. omša nebude.
  • Hodová slávnosť v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 13.05.2012. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 h. Hlavným celebrantom bude bývalý pán farár našej farnosti p. Dominik Lejman OSPPE. Na oslavy sa pripravíme trojdním.
  • V prvý deň trojdnia 10.05.2012 bude u nás kňazská rekolekcia. Svätá omša s kňazmi dekanátu sa začne o 9:30 h. V tento deň po večernej svätej omši pozývame na tradičnú mesačnú poklonu pred Oltárnou sviatosťou.
  • V piatok 11.05.2012 bude o 21:00 h na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.
  • V sobotu 12.05.2012 sv. omša o 18:00 h sa presúva na 19:00 h, o 20:00 h bude večeradlo a okolo 21:00 h mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou. 
  • Na budúcu nedeľu 13.05.2012 bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Naša farnosť v sobotu 19.05.2012 organizuje pútnický zájazd. Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00