Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.4.2012

15. April 2012
  • Dnes (v nedeľu 15.04.2012) o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.
  • Odchod autobusu na pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike bude v sobotu 21.04.2012 o 6:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
  • I. sv. prijímanie pre deti zo Základnej cirkevnej školy sv. Ladislava bude v nedeľu 3.06.2012 o 10:30 h a pre deti z iných škôl bude v sobotu 26.05.2012 o 10:00 h.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: + Marián Manduch, + Milan Červený, + Jaroslav Dubaj a +  Eva Čerňanská.
    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00