Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


01.04.2012 KVETNÁ NEDEĽA
Malé Bedzany   7:30 h + Jozef Čižmárik a rodičia
Tovarníky   9:00 h + Jozef, Jozef a Anna
Farský kostol   9:00 h + Edita a Ferdinand
Farský kostol 10:30 h za farníkov
Farský kostol 18:00 h + Bernardín a Veronika
 2.04.2012 PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
Farský kostol 18:00 h + Anton a Pavol
 3.04.2012 UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
Farský kostol 18:00 h + Pavol Janíček (1. výročie)
 4.04.2012 STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
Farský kostol   7:00 h + Michal (1. výročie)
 5.04.2012 ZELENÝ ŠTVRTOK
Malé Bedzany 18:00 h
Tovarníky 18:00 h +  Eduard, Mária, Augustín a rodičia
Farský kostol 18:00 h + Etela, Ján a dcéra Oľga
  6.04.2012 VEĽKÝ PIATOK
Malé Bedzany 15:00 h SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA ––––––––––––
Tovarníky 15:00 h SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA ––––––––––––
Farský kostol 15:00 h SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA ––––––––––––
  7.04.2012 BIELA SOBOTA
Malé Bedzany 19:30 h
Tovarníky 19:30 h
Farský kostol 19:30 h
08.04.2012 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Malé Bedzany   7:30 h + Eleonóra Melušová (30. výročie)
Tovarníky   9:00 h + Štefan, Štefan a rodičia z oboch strán
Farský kostol   9:00 h za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Benkovičovú a Manduchovú
Farský kostol 10:30 h za farníkov
09.04.2012 VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Malé Bedzany   7:30 h
Tovarníky   9:00 h + Gustáv, Anastázia, Gustáv a rodičia z oboch strán
Farský kostol   9:00 h + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán
10.04.2012 VEĽKONOČNÝ UTOROK
Farský kostol 18:00 h + rodičia Ľudovít, Irena a starí rodičia
11.04.2012 VEĽKONOČNÁ STREDA
Farský kostol   7:00 h + Andrej, Jozef, Valéria a rodičia
12.04.2012 VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
Tovarníky 17:30 h + Štefan, Veronika, Alžbeta a Michal
Farský kostol 18:00 h + Jozef a dcéra Anna
13.04.2012 VEĽKONOČNÝ PIATOK
Farský kostol 18:00 h + Barbora, Jozef  a rodičia z oboch strán
14.04.2012 VEĽKONOČNÁ SOBOTA
Farský kostol   8:00 h + Katarína a + z rodiny Benkovej
Farský kostol 18:00 h + rodina Strušková, Luptaková a Oľga

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00