Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.3.2012

25. March 2012
 • Dnes, v nedeľu 25.03.2012, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii.
  Krížová cesta pre deti v našom farskom kostole bude tento týždeň v piatok (30.03.2012) o 7:15 h. Večerná Krížová cesta v piatok (30.03.2012) bude výnimočne po sv.  omši  o 18:30 h. Táto krížová cesta sa uskutoční po najbližších uliciach farnosti a sprevádzať v nej nás bude mládež.
 • Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z nedele na pondelok 26.03.2012. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 17:00 h a v Tovarníkoch o 18:30 h. Tento deň (v pondelok 26.03.2012), podobne ako minulý rok, na sv. omši o 18:00 h začneme deviatnik za nenarodené deti.
 • Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom   chráme na  budúcu  v nedeľu (1.04.2012) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. V tento deň (v nedeľu 1.04.2012) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Tovarníky: Preto, že bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch mimo nedele budú slúžené o 18:30 h.
  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 28.03.2012 o 17:30 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 29.03.2012 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Preto, že bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše mimo nedele budú slúžené o 17:00 h.
  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 31.03.2012 o 16:30 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 31.03.2012 o 16:30 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 30.03.2012 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Týmto dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a bude aj vo farskom časopise DOM.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (21. a 22.04.2012) organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v posledných dňoch odišli do večnosti a boli to: + Oľga Matejovičová, + Alžbeta Grácová, + Ernest Božík a + Michal Siget.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00