Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.3.2012

19. March 2012
 • Dnes, v nedeľu 18.03.2012, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii.
  Pobožnosť K
  rížovej cesty v našom farskom kostole býva v piatok o 7:15 h pre deti a  pred  večernou  sv.  omšou  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
            V modlitbe krížovej cesty nás bude sprevádzať dnes (v nedeľu 18.03.2012) mládež a v piatok (23.03.2012) prvoprijímajúce deti.
 •  Po pobožnosti Krížovej cesty v piatok (23.03.2012) budú posvätené a odovzdané modlitebné knižky prvoprijímajúcim deťom.  
 •  Na pondelok 19.03.2012 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:30 h.  
 •  Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok preložená z nedele na pondelok 26.03.2012. Tento deň začneme deviatnik za nenarodené deti.
 •  Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom  chráme  v nedeľu 1.04.2012 od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 •  Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 •  Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na otvárací  koncert, ktorý bude v stredu 21. marca o 17:00 h v Spoločenskom dome. Účinkuje ARCHI DI SLOVAKIA ŽILINA.  
 • V  piatok  (16.03.2012)  sme   sa   rozlúčili   s  našim  bratom  v  Kristovi  + Karolom Vozárom a v utorok (20.03.2012) sa rozlúčime s našim bratom v Kristovi + Františkom Reškom.
            Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v          pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00