Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.2.2012

25. February 2012
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
  • Pobožnosť krížovej cesty v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti a pred večernou sv. omšou o  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude výnimočne v piatok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
  • Dnes, v nedeľu 26.02.2012, Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • V uvažovaniach krížovej cesty v piatok (2.03.2012) budú nás sprevádzať ženy z našej farnosti a na budúcu  nedeľu ružencové bratstvo.
  • V sobotu 3. marca 2012 od 16:30 h – 18:00 h v našom farskom kostole bude Ekumenický deň modlitieb za Malajziu. Na túto modlitbu, na ktorú prídu aj členovia iných cirkvi, vás srdečne pozývame.
  • Dnes, v nedeľu 26.02.2012, bude jarná zbierka na charitu.
  • Na budúcu nedeľu (4.03.2012) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • V  poslednom  čase  sme  sa   rozlúčili  s našim  bratom  v  Kristovi + Františkom Veleckým, s našimi sestrami v Kristovi + Martou Hajnovičovou a + Margitou Zvadovou.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00