Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.2.2012

6. February 2012
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci február Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.

  • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

  • V sobotu máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto pri sv. omši, ktorá bude v sobotu 11.02.2012 o 10:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. O 9:30 h bude internetový prenos z lurdskej jaskyni a o 9:45 h budeme spievať Malé hodinky. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť. V tento deň ranná sv. omša o 8:00 h nebude.

  • Na budúcu nedeľu na svätej omši vo farskom chráme o 9:00 h v súlade s štatútmi našej nitrianskej diecézy, členovia ekonomickej rady zložia sľub, že budú zverenú úlohu vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne.

  • V sobotu 4.02.2012 v Malých Bedzanoch sme sa rozlúčili s naším bratom v Kristovi, pánom Milanom Vlnkom.

  • V nedeľu 5.02.2012 v Malých Bedzanoch sa rozlúči me s našou sestrou v Kristovi, pani Jozefínou Koňošovou. Sv. omša začne o 13:15 h a potom obrad na cintoríne.

    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00