Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


01.02.2012 STREDA
Farský kostol 07:00 h
02.02.2012 ŠTVRTOK – Obetovanie Pána – sviatok
Farský kostol 07:00 h
Malé Bedzany 16:30 h + Edmund Sulík a manželka Mária
Tovarníky 17:30 h + Lukáš, Pavlina, Augustín, Zlatica
Farský kostol 18:00 h + rodičia Jozef a Mária a syn Dušan
03.02.2012 PIATOK – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – spomienka
Malé Bedzany 16:30 h
Tovarníky 17:30 h
Farský kostol 18:00 h ďakovná za 70. narodeniny
04.02.2012 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka 
Farský kostol 18:00 h + Michal, Mária a Peter
Farský kostol 18:00 h + Ján a rodičia
05.02.2012 Piata NEDEĽA v cezročnom období
Malé Bedzany 07:30 h + Mária, Marta, Jolana a rodičia
Tovarníky 09:00 h rodičia, bratia a sestra
Farský kostol 09:00 h + z rodiny Mikulovej a Masárovej
Farský kostol 10:30 h za farníkov
06.02.2012 PONDELOK – Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Farský kostol 18:00 h + Viktor a Margita
07.02.2012 UTOROK
Farský kostol 18:00 h + Anton (3. výročie)
08.02.2012 STREDA
Farský kostol 07:00 h
09.02.2012 ŠTVRTOK
Tovarníky 17:30 h + Mária, Alexander, Imrich, Ján a Veronika
Farský kostol 18:00 h + Karol Jackulík (20. výročie) a Pavel (4. výročie)
10.02.2012 PIATOK – Školastiky, panny – spomienka
Malé Bedzany 16:30 h
Farský kostol 18:00 h + Mária, Ervín
11.02.2012 SOBOTA – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Farský kostol 10:00 h Svetový deň chorých
Farský kostol 18:00 h Starí rodičia: Jozef, Anna, Gustáv a Emília
12.02.2012 Šiesta NEDEĽA v cezročnom období
Malé Bedzany 07:30 h + Viktor Gagaj a manželka Anna
Tovarníky 09:00 h + Miroslav a rodičia z oboch strán
Farský kostol 09:00 h Za farníkov
Farský kostol 10:30 h + Melánia Benková a Vojtech Benko
13.02.2012 PONDELOK
Farský kostol 18:00 h + z rodín: Blovska, Božikova, Pavlikova a Jaššova
14.02.2012 UTOROK
Farský kostol 18:00 h
15.02.2012 STREDA – SV. CYRILA, MNÍCHA A METODA BISKUPA, PATRÓNOV EURÓPY, ľubovoľná spomienka  
Farský kostol 07:00 h
16.02.2012 ŠTVRTOK
Tovarníky 17:30 h + Mária, Janka, Peter
Farský kostol 18:00 h + Rudolf Sitar
17.02.2012 PIATOK
Malé Bedzany 16:30 h
Farský kostol 18:00 h + Gustáv, Magdaléna, Anna a Ladislav
18.02.2012 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka  
Farský kostol 18:00 h poďakovanie za 60 rokov života Ľudovíta a Danielí
Farský kostol 18:00 h za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
19.02.2012 Siedma NEDEĽA v cezročnom období
Malé Bedzany 07:30 h + Gejza Čaniga a manželka Anna
Tovarníky 09:00 h + Janka, Jaroslav, rodičia, Gejza a manželka a syn
Farský kostol 09:00 h + Alfréd, rodičia z oboch strán a brat
Farský kostol 10:30 h za farníkov
20.02.2012 PONDELOK
Farský kostol 18:00 h + Adam, Anna a deti
21.02.2012 UTOROK
Farský kostol 18:00 h o Božie požehnanie pre rodinu
22.02.2012 POPOLCOVÁ  STREDA
Farský kostol 07:00 h
Malé Bedzany 16:30 h
Tovarníky 17:30 h
Farský kostol 18:00 h
23.02.2012 ŠTVRTOK
Tovarníky 17:30 h + Emília, Anton a rodičia z oboch strán
Farský kostol 18:00 h
24.02.2012 PIATOK
Malé Bedzany 16:30 h
Farský kostol 18:00 h + Irena Ducká, syn Roman a rodičia z oboch strán
25.02.2012 SOBOTA
Farský kostol 18:00 h
Farský kostol 18:00 h + Jozef, rodičia
26.02.2012 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Malé Bedzany 07:30 h + Jaroslav Medo a rodičia z oboch strán
Tovarníky 09:00 h + Jozef, Helena a rodičia
Farský kostol 09:00 h za farníkov
Farský kostol 10:30 h + Viktor, Agneša a Boris
27.02.2012 PONDELOK
Farský kostol 18:00 h
28.02.2012 UTOROK
Farský kostol 18:00 h
29.02.2012 STREDA
Farský kostol 07:00 h  

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00