Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.1.2012

29. January 2012
  • Pripomíname, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej základná školy sv. Ladislava bude do 15.02.2012 v pracovných dňoch v čase od 8:00 h – 15:30 h na riaditeľstve školy.

  • Vo štvrtok 2.02.2012 je sviatok Obetovania Pána. V tento deň na rannej sv. omši a aj na večernej bude posviacka hromničných sviec. Na večernú sv. omšu pozývame najmä deti, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie. Prvoprijímajúce deti si na svätú omšu prinesú so sebou sviece.

  • I. sv. prijímanie pre deti z cirkevnej školy sv. Ladislava bude v nedeľu 3.06.2012 a pre deti z ostatných škôl bude v sobotu 26.05.2012.

  • V piatok 3.02.2012 je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.

  • V sobotu 4.02.2012 o 13:00 h bude stretnutie s pomocníkmi promótora ružencového bratstva Dominikánov mariánskeho centra v Košiciach. Všetkých členov ružencového bratstva z našej farnosti srdečne pozývame.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.

  • Združenie kresťanských spoločenstiev pozýva k spoločnej modlitbe a k pôstu za voľby 2012. Bližšie informácie sú na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00