Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.1.2012

22. January 2012
 • Oznamujeme, že do pastoračnej rady našej farnosti boli zvolení:
  za Topoľčany: pani Eva Patrovičová, pán Eduard Turček, pán Martin Václav za Malé Bedzany pani Anna Gabajová
  za mládež z farnosti: Mária Tomková a Marek Šramek 

 • Preto, že mnohí farníci z Tovarník spochybnili, či voľby v minulú nedeľu (15.01.2012) prebehali správne, v Tovarníkoch voľby do pastoračnej rady budú opakované na budúcu nedeľu 29.01.2012 po svätej omši.
 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy bude do 15.02.2012 v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.

 • Od stredy 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my súkromnou a spoločnou modlitbou.

 • V piatok 27.01.2012 po večernej svätej omši bude vo farskom kostole stretnutie horliteľov ružencového bratstva a tiež nových členov, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva v našej farnosti.

 • V soboty 15 minúť pred rannou svätou omšou sa modlime mariánsku pobožnosť Malé hodinky.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý bude v termíne 1.-07.07.2012 v škole v prírode Huty pri Liptovskom Mikuláši.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00