Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.1.2012

15. January 2012
  • Vyvrcholenie deviatnika bude dnes v nedeľu (15.1.2012) slávnostnou sv. omšou o 10.30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Hlavným celebrantom bude p. Vladislav Bednár.

  • Oznamujeme, že do ekonomickej rady našej farnosti budú patriť: za Topoľčany: pani učiteľka Anna Ďurinová, pán kostolník Štefan Božik, za Tovarníky pani Anna Peterová, za Malé Bedzany pán Peter Čaniga. Členovia pastoračnej rady v našej farnosti na dva roky budú volení dnes v nedeľu (15.1.2012) po svätej omši.
  • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy sa uskutoční od 16. januára do 15. februára 2012 v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.

  • Od stredy 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

  • V sobotu (21.01.2012) začneme 15 minúť pred rannou svätou omšou pobožnosť Malé hodinky. Táto pobožnosť je k úcte k Panne Márii a v našom chráme bude v soboty. Nácvik spevu bude tento týždeň po večerných sv. omšiach.

  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý bude v termíne 1.-7.7.2012 v škole v prírode Huty pri Liptovskom Mikuláši.

  • V piatok 13.01.2012 na Novom cintoríne v Topoľčanoch sme sa rozlúčili s naším bratom v Kristovi, pánom Štefanom Jakubíkom.
    Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00