Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.1.2012

2. January 2012
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Ďakujeme všetkým deťom, ktorí sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali. Spolu sa vyzbieralo v našej farnosti 1113,61 eur. Týmto príspevkom sme podporili prácu Cirkvi pre núdznych v Južnom Sudáne.
  • Vo štvrtok 5.1.2012 po večernej sv. omši sa na fare uskutoční stretnutie pútnikov, ktorí sa v tomto roku zúčastnili pútnického zájazdu. V programe bude film z pútnického zájazdu.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v sobotu 7.01.2012. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude 15.1.2012 slávnostnou sv. omšou o 10.30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára. Posviacka príbytkov v Topoľčanoch bude v sobotu 7.1.2012 od 14.00 h. V Tovarníkoch a v  Malých Bedzanoch v nedeľu 8.1.2012 od 14.00 h.
  • V tomto mesiaci plánujeme zriadiť farskú radu, ktorá bude plniť ekonomickú a pastoračnú úlohu. Podľa štatútov Nitrianskej diecézy sú členovia ekonomickej rady priamo určený správcom farnosti a členovia pastoračnej rady v našej farnosti budú volený 15.1.2012. Do tohto času pouvažujme nad vhodnými kandidátmi.
  • Rímskokatolícka farnosť v Jacovciach vás srdečne pozýva na vianočný koncert komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorý bude v kostole v Jacovciach v piatok 6.01.2012 o 16:00 h.
  • V pondelok 2.01.2012 o 15:00 h na Starom cintoríne v Topoľčanoch sa rozlúčime s naším bratom v Kristovi, pánom Miroslavom Gaži. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00