Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.12.2011

19. December 2011
  • Tento týždeň od pondelka do soboty o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.

  • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes v nedeľu (18.12.2011) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

  • Dnes (v nedeľu 18.12.2011) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.

  • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2011 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

  • V nedeľu (25.12.2011) na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.

  • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré budú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. Koledníci navštívia Vaše rodiny 26.12. 2011. Koledníci sa stretnú pred farou o 12:30 h a začnú koledovať o 13:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00