Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.12.2011

12. December 2011
  • Roráty v našom farskom chráme budú tento týždeň od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. Srdečne pozývame najmä všetky deti.

  • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.12.2011). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h a následne svätá omša.

  • V stredu (14.12.2011) na rorátnej sv. omši bude posvätenie a slávnostne odovzdanie medailónu Nepoškvrne-ného Počatia Panny Márie deťom pripravujúcim sa na I. sv. prijímanie.

  • Predvianočný deviatnik sa v rodinách bude konať od štvrtku 15. 12. 2011 do piatku 23.12.2011.

  • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (18.12.2011), v Tovarníkoch v stredu (14.12.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu (17.12.2011) o 16:00 h.

  • Predvianočná spoveď chorých bude v pondelok 19.12.2011 v dopoludňajších hodinách. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

  • Z dôvodu predvianočných spovedí vo farnostiach, v Tovarníkoch tento týždeň bude sv. omša len v stredu 14.12.2011 o 17:30 h.

  • Z dôvodu predvianočných spovedí vo farnostiach, v Malých Bedzanoch tento týždeň bude sv. omša len v sobotu 17.12.2011 o 16:30 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00