Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.12.2011

4. December 2011
 • Dnes (4.12.2011) je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 do 17:00 hod. 
 • Dnes v nedeľu (4.12.2011) sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2012. 
 • V utorok 6.12.2011 o 18:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Svätý Mikuláš rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare. V programe stretnutia je: svätá omša, divadelná hra o svätom Mikulášovi a stretnutie so svätým Mikulášom.
 • Tento týždeň vo štvrtok 8.12.2011 pripadá prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme stredu (7.12.2011) o 18:00 h. V deň slávnosti, vo štvrtok (8.12.2011) sväté omše budú slúžené vo farskom chráme: o 7:00 h, o 8:15 h (školská) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 17:30 h a v Malých Bedzanoch o 16:30 h.   
 • Tento týždeň pozývame deti na roráty o 7:00 h ráno v pondelok, v stredu a  piatok. (V utorok z dôvodu sviatku sv. Mikuláša roráty budú len pre dospelých, vo štvrtok z dôvodu sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie roráty nebudú.)
 • Od adventu ranná  sobotná svätá  omša vo farskom kostole začína o 8:00 h.
 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme na štvrtú adventnú nedeľu, čiže 18.12.2011, v Tovarníkoch v stredu 14.12.2011 o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu 17.12.2011 o 16:00 h.  
 • Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
 • Predvianočný deviatnik sa v rodinách bude konať od 15. do 23. decembra.
 • Predvianočná spoveď chorých bude v pondelok 19.12.2011 v dopoludňajších hodinách.
 • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom 9. Ročníka, ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2012/13 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Do budúcej nedele (11.12.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii.
 • V pondelok 5.12.2011 o 14:30 h na cintoríne v Tovarníkoch sa rozlúčime s našou sestrou v Kristovi, pani Annou Grmanovou. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00