Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


01.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h + Anton, Mária a rodičia z oboch strán
  18:00 h + Vladimír, Mária, Milan, Ján, Jozef, Ľudovít a rodičia z oboch strán
02.12.2011 PIATOK
  07:00 h + rodina Šramková a Medová
  18:00 h + manžel Miloslav, rodičia a starí rodičia
03.12.2011 SOBOTA –  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 
  08:00 h + rodičia Otto, Júlia a starí rodičia z oboch strán
  18:00 h za požehnanie pre Vieru a Petra
04.12.2011 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + Ivan (10. výročie)
  10:30 h za farníkov
05.12.2011 PONDELOK
  07:00 h + starí rodičia Hubovi a Košelovi
  18:00 h + Marek, Štefan, Otília, František a rodičia
06.12.2011 UTOROK  –   Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
  07:00 h  
  18:00 h + Vojtech, syn Jaroslav, krstná matka Helena
07.12.2011 STREDA  –  Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  7:00 h  
  18:00 h  
08.12.2011 ŠTVRTOK –  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť  
  07:00 h + František Ďurina
  08:15 h za farníkov
  18:00 h + starí rodičia z oboch strán a ich zomrelé deti
09.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu
10.12.2011 SOBOTA
  08:00 h  
  18:00 h + Jozef a dcéra Anna
11.12.2011 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + rodičia Ján a Hermína Galis a bratia: Alexander a Július
  10:30 h za farníkov
12.12.2011 PONDELOK –  Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka  
  07:00 h  
  18:00 h + Jozef Polák, rodičia z oboch strán: Mária, Jozef Polákovi, Štefan a Štefánia Kaiserovi
13.12.2011 UTOROK –  Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka  
  07:00 h  
  18:00 h + manžel Tibor Matejovič a rodičia z oboch strán
14.12.2011 STREDA –  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka  
  7:00 h + Gabriela (1. výr.)
15.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h  
  18:00 h + rodina Jakubičková, Mlinčoková a dcéra Daniela
16.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h + rodičia Emil, Rozália, Michal, Anna a sestra Jolana
17.12.2011 SOBOTA
  08:00 h  
  18:00 h + Matej a Rozália, deti a starí rodičia
18.12.2011 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  09:00 h + rodičia Ján a Jozefína Pravdovi a brat Ján a Jozef s manželkou
  10:30 h + Štefan, Hermína a Anton
  18:00 h za farníkov
19.12.2011 PONDELOK
  07:00 h  
  18:00 h + Jozef Mihalovič, sestra Albína a rodičia
20.12.2011 UTOROK
  07:00 h  
  18:00 h + Ladislav Ondrejka a rodičia z oboch strán
21.12.2011 STREDA
  7:00 h + Emília a Eduard Mizerákovi
22.12.2011 ŠTVRTOK
  07:00 h + Rudolf
  18:00 h + rodičia Štefan a Helena, starí rodičia a krstní rodičia
23.12.2011 PIATOK
  07:00 h  
  18:00 h + Štefan Korec
24.12.2011 SOBOTA
  07:00 h + Amália (1. výročie)
  24:00 h úmysel kňaza
25.12.2011 NEDEĽA –  NARODENIE PÁNA, slávnosť
  09:00 h + Jaroslav, Janka a starí rodičia z oboch strán
  10:30 h za farníkov
26.12.2011 PONDELOK  –  Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
  09:00 h + Štefan, Veronika, Ján a Emília
  10:30 h za zdravie a Božiu pomoc pre Henricha a Moniku
27.12.2011 UTOROK –  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok  
  18:00 h + Jozef, Jozefína a Mária
28.12.2011 STREDA –  Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
  07:00 h + Róbert Krajčovič a rodičia z oboch strán
29.12.2011 ŠTVRTOK
  18:00 h + rodina Čuláková
30.12.2011 PIATOK –  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
  18:00 h + rodičia Angela a Štefan
31.12.2011 SOBOTA –  Sv. Silvestra I., pápeža, ľubovoľná spomienka 
  08:00 h  
  17:00 h Ďakovná

 

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00